Voor het maken van een afspraak en het bekomen van uitslagen kan u ons steeds contacteren van 08u00 tot 12u30 en van 16u00 tot 19u00. 

Aankondiging

Betreffende Uw persoonlijke gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en te beveiligen.

In het kader van uw gezondheidszorg is uw arts genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw arts:

    Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG-conforme software

    Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw geneeskundige zorgen

    Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden


Meer informatie kan u vinden op www.patientconsent.be